Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie witryną www.megapar.com („Witryna”), obsługiwaną przez Accord Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Accord”). Spółka traktuje kwestie poufności i ochrony danych bardzo poważnie i stosuje się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności dot. rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki z nich korzystamy.

2. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Accord Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa.
Spółka zbiera informacje dobrowolnie podane przez Państwa podczas korzystania z Witryny (np. imię i nazwisko oraz adres email) oraz informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie.
Spółka może gromadzić także automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny (np. oglądane produkty). Powyższe dane osobowe mogą zostać poddane automatycznemu przetwarzaniu mającemu na celu uzyskanie informacji o preferowanych przez Państwa materiałach reklamowych, produktach, promocjach oraz wydarzeniach, aby lepiej dostosować kierowane do Państwa przez Spółkę działania reklamowe i promocyjne. Spółka wykorzystuje do zbierania ww. danych również pliki cookies.

2.1 Cel przetwarzania

Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • marketing (dane automatycznie zbierane przy pomocy plików cookies i dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie internetowej);
 • statystycznych i związanych z zapewnieniem funkcjonalności strony;
 • planowania działań marketingowych oraz zarządzania ww. działaniami marketingowymi - na potrzeby wewnętrzne Administratora
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Accord
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych
 • marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę

2.2 Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies;
 • Zawarcie i wykonanie umowy – dane podawane przy formularzach kontaktowych oraz przy zgłaszaniu reklamacji;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – dane dotyczące Państwa aktywności na Witrynie, informacje o parametrach połączenia oraz inne dane związane z korzystaniem z witryny w zakresie w jakim nie są one zbierane przez pliki cookies.

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Spółkę są: administrowanie i doskonalenie Witryny, prowadzenie i optymalizacja działalności marketingowej (w szczególności, reklama produktów Spółki) oraz zabezpieczenie interesów Spółki na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Witryny .

2.3 Kategorie odbiorców

Spółka może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki (np.: usługi księgowe, informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki;
 • właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.

2.4 Czas przetwarzania

Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres:

 • przez czas wykonywania umowy do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym związanych;
 • przez czas prowadzenia działalności marketingowej Spółki – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych.

2.5 Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, tj. do otrzymania od Spółki swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody);
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu i przeznaczone są do korzystania z Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania Państwa sesji po opuszczeniu strony, dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania Państwa profilu (np. preferowanych produktów) w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych.

Na witrynie są wykorzystywane dwa główne rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe" - przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Zablokowanie plików cookies może spowodować niemożliwość korzystania z pewnych funkcjonalności Witryny.
Przeglądarka umożliwia także usunięcie zapisanych na Państwa urządzeniu plików cookies.

Pliki cookies są zamieszczane na Państwa urządzeniu przez Spółkę i mogą być wykorzystywane przez Spółkę oraz współpracujących ze Spółką dostawców usług.

Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookies zapisywanych na Państwa urządzeniu mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystacie Państwo z Witryny. W tym celu pliki cookies mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

4. Logi serwera

Niektóre informacje o korzystaniu przez Państwa z Witryny mogą być zapisywane w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania witryną, w tym w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

5. Aktualizacja

Niniejszy dokument może być zmieniany z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności potrzebę dostosowania do zmian w prawie lub praktyce organów administracyjnych. W takim przypadku Accord uaktualni dopisek o początkowej dacie obowiązywania danej wersji Regulaminu. W razie braku zgody na aktualizację Polityki prywatności użytkownicy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu naszej strony (przez opuszczenie Witryny).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: dane.osobowe@accord-healthcare.pl

Polityka prywatności obowiązuje od dnia: 1.05.2019

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.